Free Eye & Health Check up Camp

Camp date Apr 23, 2022 Time Slot 9.30. to 2.30 Venue Nangloi Sponsored by Guru Sudarshan Janam Shatabdi Vash Samiti

Mahavir International Delhi, free Eye & health checkup camp, C - 63, Naresh park Extn, Najafgarh Road, Nangloi Delhi - 110041, on Saturday 23th April 2022, from 9:30 am to 2:30 pm, Sponsored By :- Guru Sudarshan Janam Shatabdi Vash Samiti, Camp Attandid By :- Sh Vijay Jain ( Mamber of Guru Sudarshan Janam Shatabdi Vash Samiti),