Item Number LM Number LM's Title Life Member's (LM) Name Spouse Name
1 LM-001 VIR LATE JUSTICE SH M L JAIN Deceased
2 LM-002 VIRA SUSHMA JAIN LATE SH UMESH CHAND JAIN
3 LM-003 VIR NIRAJ KISHORE JAIN VIRA GEETA JAIN
4 LM-004 VIRA ANJANA JAIN LATE S N JAIN
5 LM-005 VIR LATE SH R K JAIN Late Mrs Asha Jain
6 LM-006 VIR SURENDRA NATH JAIN VIRA SANTOSH JAIN
7 LM-007 VIR SATISH KUMAR OSWAL VIRA RITA OSWAL
8 LM-008 VIR LATE JUSTICE J.D. JAIN (RETD.) Deceased
9 LM-009 VIR LATE JUSTICE U.N.BHACHAWAT Deceased
10 LM-010 VIR DR.S.C TIWARI VIRA SADHANA TIWARI
11 LM-011 VIR H .S. AGRAWAL (IRTS) VIRA VIBHA AGARWAL
12 LM-012 VIRA LATE MR. M.K. JAIN Deceased
13 LM-013 VIR LATE SH RAJ KUMAR JAIN Deceased
14 LM-014 VIRA SHASHI JAIN
15 LM-015 Deceased Couple Deceased Couple
16 LM-016 VIR SUMANT KUMAR AGARWAL VIRA SUSHMA AGARWAL
17 LM-017 VIR NARESH CHAND JAIN VIRA UMA JAIN
18 LM-018 VIRA LATE Sh Rajender Kumar Jain
19 LM-019 VIR DHAN PRAKASH GUPTA VIRA RAJRANI GUPTA
20 LM-020 VIR L.C. JAIN VIRA SUNITA JAIN
21 LM-021 VIR ASHOK KUMAR JAIN VIRA SARITA JAIN
22 LM-022 VIRA LATE DEVINDER KUMAR JAIN JIWAN PRABHA JAIN
23 LM-023 VIR VINAY SINGH BAID VIRA KAMLA DEVI BAID
24 LM-024 VIR HULAS CHAND BAID VIRA AMRAV DEVI BAID
25 LM-025 VIRA BIMLA GARG (Dr) VIR DR.K.C.GARG
26 LM-026 VIR RAJNISH KUMAR AGGARWAL VIRA ALKA JAIN
27 LM-027 VIR DEEPAK AGGARWAL VIRA KAVITA JAIN
28 LM-028 VIR RAJ KUMAR JAIN VIRA MADHU JAIN
29 LM-029 VIR ANIL KUMAR JAIN VIRA BIMLA JAIN
30 LM-030 VIR NIRAJ JAIN VIRA MADHU JAIN
31 LM-031 VIR SATENDER KUMAR JAIN VIRA SHOBHA JAIN
32 LM-032 VIR DARSHAN KUMAR JAIN VIRA SANTOSH JAIN
33 LM-033 VIR ANIL KUMAR JAIN VIRA USHA JAIN
34 LM-034 VIR SUSHIL AGGARWAL VIRA NEERU AGGARWAL
35 LM-035 VIR PAWAN KUMAR JAIN VIRA PRABHA KIRAN JAIN
36 LM-036 VIR PARMOD JAIN VIRA KIRAN JAIN
37 LM-037 VIR CHANDRA MOHAN GARG VIRA KAMLESH GARG
38 LM-038 Deceased
39 LM-039 VIR SATYENDRA KUMAR GUPTA VIRA CHHAYA GUPTA
40 LM-040 VIRA LATE Dr Sunil Kumar Jain NISHA RANI JAIN
41 LM-041 VIR RAHUL JAIN VIRA MANISHA JAIN
42 LM-042 VIRA LATE SHITAL DASS JAIN KANTA JAIN
43 LM-043 VIRA LATE SH N C JAIN NEERU DEVI JAIN (Owner of Hauz Rani Centre)
44 LM-044 VIRA SUDHA JAIN LATE SH Adesh Kumar Jain
45 LM-045 VIR VIJAY KUMAR AGGARWAL VIRA SHAKUNTLA AGARWAL
46 LM-046 VIRA MAYA YADAV Y.S. YADAV
47 LM-047 VIRA PARVEEN JAIN LATE SH SUNIL JAIN
48 LM-048 VIR LAXMI NARAIN RAO VIRA SHAKUNTLA RAO
49 LM-049 VIR LATE PARDUMAN KUMAR JAIN Deceased
50 LM-050 VIR SANJEEV GARG VIRA SEEMA GARG
51 LM-051 VIR ANAND JAIN VIRA ARUN JAIN
52 LM-052 VIR MUDIT JAIN VIRA CHARU JAIN
53 LM-053 VIR PAWAN JAIN VIRA SANDHYA JAIN
54 LM-054 VIR ASHWANI JAIN VIRA PRIYA JAIN
55 LM-055 VIR ANIL KUMAR GARG VIRA ANSHU GARG
56 LM-056 VIR NALIND JAIN VIRA ALPANA JAIN
57 LM-057 VIR Deceased Deceased
58 LM-058 VIR SANJAY JAIN VIRA VANDANA JAIN
59 LM-059 VIR LATE SH ANIL KUMAR BURAD
60 LM-060 VIR SHAILESH JAIN VIRA LALITA JAIN
61 LM-061 VIR RAJAN JAIN VIRA RITU JAIN
62 LM-062 VIR ATUL MITTAL VIRA RUCHITA MITTAL
63 LM-063 VIR ATUL JAIN VIRA MAMTA JAIN
64 LM-064 VIRA LATE Sh. Ranjeet Mal Bengani SAJJAN DEVI BENGANI
65 LM-065 VIR LALIT KOTHARI VIRA POONAM KOTHARI
66 LM-066 VIR ASHHOK KUMAR JAIN VIRA LATA JAIN
67 LM-067 VIR MAHAVIR PRASAD MITTAL VIRA URMIL MITTAL
68 LM-068 Deceased Deceased
69 LM-069 VIR CHANDRA PRAKASH JAIN VIRA RAJ RANI JAIN
70 LM-070 VIR NAVRAJ ARORA VIRA ANJU ARORA
71 LM-071 VIR VIJAY KUMAR JAIN VIRA SUNITA JAIN
72 LM-072 VIR RATAN CHAND BAID VIRA RAI KANWARI BAID
73 LM-073 VIR PREM BARJATYA VIRA MAHIMA BARJATYA
74 LM-074 VIR VINOD KUMAR DAGA VIRA KAMLA DARGA
75 LM-075 VIR DEVESHWER KUMAR KAPILA VIRA NEELAM KAPILA
76 LM-076 VIR KRISHAN KUMAR JAIN
77 LM-077 VIR ANIL JAIN VIRA SADHANA JAIN
78 LM-078 VIR MAHAVIR SINGH VIRA RAJESH
79 LM-079 VIRA YASHODA LOHIA (Dr)
80 LM-080 VIR RAVINDER KUMAR JAIN VIRA RNUA JAIN
81 LM-081 VIR LATE SH Narendar Kumar VIRA CHANDANA
82 LM-082 VIR RAVI JAIN (IRS) VIRA SAVITA JAIN
83 LM-083 VIRA LATE JAINENDAR KUMAR JAIN REETA JAIN
84 LM-084 VIRA LATE SH KUNDAN PORWAL CHANDAN PORWAL
85 LM-085 VIR DEEP CHAND JAIN VIRA INDRA JAIN
86 LM-086 VIR CHIRANJI LAL JAIN VIRA MARIDULA JAIN
87 LM-087 VIRA MEENA YADAV VIR MAHENDER YADAV
88 LM-088 VIR UMRAO SINGH BAID VIRA BIMLA DEVI BAID
89 LM-089 VIRA LATE SH SURENDER KUMAR SAVITRI SHARMA
90 LM-090 VIRA SHAKUNTALA GOYAL ASHOK KOTAWALA
91 LM-091 VIR NARESH LUHADIA VIRA ASHA LUHADIA
92 LM-092 VIR MUKESH CHAND JAIN VIRA MANORAMA JAIN
93 LM-093 VIR J.M. GODIKA VIRA ARUNA GODIKA
94 LM-094 VIRA RAJ SHARMA VIRAB. SHARMA
95 LM-095 VIR LATE PADAM SH BIMAL PD JAIN Deceased
96 LM-096 VIR SANJAY JAIN VIRA RENU JAIN
97 LM-097 VIR ANIL KUMAR JAIN (FCA) VIRA RASHMI JAIN
98 LM-098 VIR PANKAJ AGGARWAL VIRA SEEMA AGGARWAL
99 LM-099 VIR ARUNESHWAR GUPTA VIRA PADMA GUPTA
100 LM-100 VIR RIKHAB CHAND JAIN VIRA KALA JAIN
101 LM-101 VIR MULKH RAJ JAIN VIRA SANTOSH JAIN
102 LM-102 VIR DEEPAK JAIN VIRA NIRAJ JAIN
103 LM-103 VIRA SNEH JAIN VIR GIAN CHAND JAIN
104 LM-104 VIRA SUNITA SINGHAL VIR S.K. SINGHAL
105 LM-105 VIR PRAMOD JAIN VIRA REETA JAIN
106 LM-106 VIR SUNIL KUMAR JAIN VIRA BRJI BALA JAIN
107 LM-107 VIR C.P. KOTHARI VIRA MANJU KOTHARI
108 LM-108 VIRA ABHA JAIN LATE SH RAJIV JAIN
109 LM-109 VIR S.K. SOGANI (Dr) VIRA PRATIBHA SOGANI
110 LM-110 VIRA LATE Sushil Kumar Jain SHARDA JAIN
111 LM-111 VIR SUNIL JAIN VIRA ACHLA JAIN
112 LM-112 VIRA LATE SH S K AGGARWAL KAMLESH AGGARWAL
113 LM-113 VIR SUNIL KUMAR JAIN VIRA ANITA JAIN
114 LM-114 VIR K.L. LUTHRA VIRA SHUSHILA LUTHRA
115 LM-115 VIR PRASHANT JAIN (Dr) Not Applicable
116 LM-116 VIR RAJ KUMAR JAIN VIRA ANITA JAIN
117 LM-117 VIR T.R. KAKKAR (IPS) VIRA URMILKAKAR
118 LM-118 VIR R.P. SINGHAL Not Applicable
119 LM-119 VIRA LATE SH RAJAN JAIN SWARAN KANTA JAIN
120 LM-120 VIR DINESH KUMAR JAIN VIRA ALKA JAIN
121 LM-121 VIR ANAND KUMAR JAIN VIRA CHHAMA JAIN
122 LM-122 VIR SRI KRISHAN JAIN VIRA SANTOSH JAIN
123 LM-123 VIR SUNIL JAIN VIRA MALINI JAIN
124 LM-124 VIR SHEKHAR BHANDARI VIRA SHASHI BHANDARI
125 LM-125 VIR DINESH KUMAR JAIN VIRA SWATI JAIN
126 LM-126 VIR ARUN KUMAR JAIN Not Applicable
127 LM-127 VIR ASHOK KUMAR JAIN VIRA SARITA JAIN
128 LM-128 VIR RAJINDER KUMAR JAIN Not Applicable
129 LM-129 VIR PRADEEP KUMAR JAIN VIRA PRAMUKTA JAIN
130 LM-130 VIR ROSHAN LAL ARORA VIRA SHEELA ARORA
131 LM-131 VIR GIAN CHAND JAIN VIRA SUDHA JAIN
132 LM-132 VIRA LATE ANAND BHUSHAN AGGARWAL POORNIMA AGGARWAL
133 LM-133 VIRA LATE ANAND PRAKASH JAIN
134 LM-134 VIR MAHESH CHAND GUPTA
135 LM-135 VIRA RENU GUPTA
136 LM-136 VIR SHYAM GOPAL VIRA NEENA GOPAL
137 LM-137 VIR LATE DR R C GUPTA LATE DR VEENA GUPTA
138 LM-138 VIRA LATE PRAKASH GOYAL SARLA GOYAL
139 LM-139 VIRA LATE SH Kailash Gupta CHTRA LEKHA GUPTA
140 LM-140 VIRA BHAWNA GODWANI MAHINDER GODWANI
141 LM-141 VIRA LATE Davinder Kumar Jain Deceased Couple
142 LM-142 VIRA Rekha Doogar LATE M K DOOGAR
143 LM-143 VIR VIRENDER SINGH JAIN VIRA CHANDRA LEKHA JAIN
144 LM-144 VIR CHANDER PRAKASH JAIN VIRA URMILA JAIN
145 LM-145 VIRA RENU JAIN VIR ARUNJAIN
146 LM-146 VIR SATPAL JAIN VIRA KAMLSH JAIN
147 LM-147 VIR SHANTI KUMAR JAIN (IPS) VIRA ALKA JAIN
148 LM-148 VIRA LATE P K JAIN (AIR )
149 LM-149 VIR N.L. JAIN VIRA SULOCHNA JAIN
150 LM-150 VIR JITENDRA KUMAR JAIN VIRA VEENA JAIN
151 LM-151 VIR HANUMAN MAL JAIN VIRA BIMLA JAIN
152 LM-152 VIR ASHWANI KUMAR (Dr) Not Applicable
153 LM-153 VIR SUNIL KUMAR JAIN VIRA GEETA JAIN
154 LM-154 VIR ANOOP CHAND SOGANI VIRA SUMAN SOGANI
155 LM-155 VIRA MEENU JAIN LATE SH MAHESH JAIN
156 LM-156 VIR N.C. JAIN Not Applicable
157 LM-157 VIR ARIHAN JAIN VIRA SANTOSH JAIN
158 LM-158 VIR SUDHIR KUMAR JAIN VIRA SEEMA JAIN
159 LM-159 VIRA LATE NIRMAL KUMAR JAIN MANORAMA JAIN
160 LM-160 VIR RAMESH CHAND LUTHRA VIRA NEERAJ LUTHRA
161 LM-161 VIR MILAP JAIN (IRS) VIRA BIMLESH JAIN
162 LM-162 VIR RAVINDER SINGH JAIN VIRA SUMAN JAIN
163 LM-163 VIR GAJENDRA SINGH SINGHVI VIRA NEELAM SINGHVI
164 LM-164 VIR NEELAM KUMAR JAIN VIRA RANJANA JAIN
165 LM-165 VIR SANJAY KUMAR JAIN VIRA SUDHA RANI JAIN
166 LM-166 VIR AJIT KUMAR JAIN (IRS) VIRA SHIKHA JAIN
167 LM-167 VIR SATISH CHAND JAIN VIRA PRAVEENA JAIN
168 LM-168 VIR SUSHIL KUMAR JAIN VIRA PRATIBHA JAIN
169 LM-169 VIR PANKAJ JAIN VIRA PREETI JAIN
170 LM-170 VIR DHARAM CHAND JAIN (IPS) VIRA SIMMI JAIN
171 LM-171 VIRA LATE ANI; AGGARWAL VIRA CHITRA AGGARWAL
172 LM-172 VIR ASHOK JAIN VIRA DHANPATI JAIN
173 LM-173 VIR ATMA RAM SARIA VIRA MANORAMA SARIA
174 LM-174 VIRA REKHA GUPTA VIR PAWAN KR.GOYAL
175 LM-175 VIR RAM PARKASH KALRA VIRA SANTOSH KALRA
176 LM-176 VIR AMIT JAIN (Dr) VIRA DR.RACHNA JAIN
177 LM-177 VIRA LATE Sukhmal Chand Jain SANTOSH JAIN
178 LM-178 VIR ASHOK KUMAR AGGARWAL VIRA SHASHI AGGARWAL
179 LM-179 VIRA SHIKHA DARBAR (Dr) VIR VISHNU DARBARI
180 LM-180 VIR JIVINDARR KUMAR JAIN VIRA SAROJ JAIN
181 LM-181 VIR PARMOD JAIN VIRA RENU JAIN
182 LM-182 VIR VIRENDER KUMAR CHADHA VIRA PINKI CHADHA
183 LM-183 VIRA SHAKUNTLA ARORA Deceased
184 LM-184 VIRA LATE Rattan Kumar Gupta SAROJ GUPTA
185 LM-185 VIR VISHNU KUMAR SUREKA VIRA PREM LATA
186 LM-186 VIR BAHADUR MAL JAIN VIRA SWARN LATA JAIN
187 LM-187 VIR ANIL KUMAR JAIN VIRA KIRAN JAIN
188 LM-188 VIR ANAND KUMAR JAIN VIRA SUMAN JAIN
189 LM-189 VIR SUBHASH PARAKH JAIN VIRA RENU JAIN
190 LM-190 VIR GAJENDRA KUMAR BAJ, (FCA) VIRA RUCHI BAJ
191 LM-191 VIR PREM KUMAR JAIN VIRA SUNITA JAIN
192 LM-192 VIR KAMAL CHAND SHAH VIRA SHASHI KALA SHAH
193 LM-193 VIR PAWAN GARG VIRA SHASHI GARG
194 LM-194 VIR CHANDRA MOHAN JAIN (Dr) VIRA DR.LALLTA JAIN
195 LM-195 VIR LATE SALEKH CHAND JAIN
196 LM-196 VIR RAJESH AGARWALLA VIRA SHAKUN AGARWAL
197 LM-197 VIR KAMAL JAIN VIRA MONIKA JAIN
198 LM-198 VIR JITENDRA KUMAR JAIN VIRA REKHA JAIN
199 LM-199 VIRA ADARSH JAIN LATE S P JAIN
200 LM-200 VIR SURESH RAJ JAIN VIRA JASKANWAR JAIN
201 LM-201 VIR AJAY AGARWAL (Dr) VIRA ANURADHA AGGARWAL
202 LM-202 VIR NITIN BILALA VIRA VANITA BILALA
204 LM-204 VIR NARENDRA KUMAR JAIN VIRA RASHMI JAIN
205 LM-205 VIR NEERAJ JAIN (Dr) VIRA MONIKA JAIN
206 LM-206 VIR SANJAY JAIN VIRA SEEMA JAIN
207 LM-207 VIR RAKESH JAIN VIRA MANISHA JAIN
208 LM-208 VIR SHREE PAL JAIN VIRA SHOBHA JAIN
209 LM-209 VIR RAJESH JAIN VIRA BABITA JAIN
210 LM-210 VIR RAVINDER JAIN VIRA ANITA JAIN
211 LM-211 VIR ASHOK KUMAR GUPTA VIRA GAREEMA GUPTA
212 LM-212 VIR ARUN JAIN VIRA SARITA JAIN
213 LM-213 VIR NAVEEN JAIN VIRA ANU JAIN
214 LM-214 VIR RAJESH JAIN VIRA ANITA JAIN
215 LM-215 VIR TRIPTI SRIVASTAVA (Dr) VIR ANWAR HUSSAIN
216 LM-216 VIR AMIT GOEL VIRA SAGEETA GOYAL
217 LM-217 VIR SURESH KUMAR AGGARWAL Not Applicable
218 LM-218 VIR RAM CHANDER GUPTA VIRA DURGA DEVI
219 LM-219 VIR ISHWAR CHANDRA SHARMA VIRA LOKESH MOHINI
220 LM-220 VIR MAHINDER KUMAR JAIN VIRA PRABHA JAIN
221 LM-221 VIRA SHILPA JINDAL LATE KIRSHAN KUMAR
222 LM-222 VIR PRADEEP KUMAR NAHATA VIRA SANDHYA NAHATA
223 LM-223 VIR MAHENDRA KUMAR JAIN VIRA SAROJ JAIN
224 LM-224 VIRA LATE AMIT JAIN ALKA JAIN
225 LM-225 VIR TARUN JAIN VIRA POOJA JAIN
226 LM-226 VIR MANOJ JAIN VIRA DEEPALI JAIN
227 LM-227 VIR ATUL JAIN Reena Jain
228 LM-228 VIR BALWANT RAI VIRA VANDANA GARG
229 LM-229 VIR ABHAY JAIN VIRA RAJNI JAIN
230 LM-230 VIR RAJENDRA PRASAD JAIN VIRA PUSHPA JAIN
231 LM-231 VIRA SUSHILA JAIN LATE SH M L JAIN
232 LM-232 VIR VIJAY PAL JAIN VIRA HEMLATA JAIN
233 LM-233 VIR SOHAN VIR SINGH VIRA REKHA SINGH
234 LM-234 VIR SANDEEP MITTAL VIRA RIYAL MITTAL
235 LM-235 VIR RAJESH KUMAR DUGGAR VIRA VEENA DURGA
236 LM-236 VIR RAJESH JAIN VIRA VIBHA JAIN
238 LM-238 VIR V.N. SHARMA VIRA RASHMI SHARMA
239 LM-239 VIR PRAVEEN JAIN (IRS) VIRA VEENITA JAIN
240 LM-240 VIR DINESH KUMAR JAIN (IFS) VIRA ALKA JAIN
241 LM-241 VIR ABHINANDAN JAIN VIRA PRACHI JAIN
242 LM-242 VIR FEROZI LAL JAIN VIRA JAINMATI JAIN
243 LM-243 VIR RAJESH JAIN VIRA SNEH JAIN
244 LM-244 VIR SWADESH JAIN VIIRA RITA JAIN
245 LM-245 VIR ASHOK GUPTA VIRA ANJU GUPTA
246 LM-246 VIR PRADEEP JAIN VIRA NUTAN JAIN
247 LM-247 VIR KAILASH CHAND JAIN VIRA ANITA JAIN
248 LM-248 VIR JANAK KUMAR KHOSLA VIRA MONIKA KHOSLA
249 LM-249 VIRA LATE VIRENDER K JAIN VANITA JAIN
250 LM-250 VIR SUKESH KUMAR JAIN VIRA PARUL JAIN
251 LM-251 VIR RAJNI KANT JAIN VIRA RASHI JAIN
252 LM-252 VIR DEV KUMAR BANSAL VIRA REKHA DEV KUMAR
253 LM-253 VIR BAL KRISHAN JAIN VIRA MEENA JAIN
254 LM-254 VIR PREM ARORA VIRA GEETA ARORA
255 LM-255 VIR BALDEV RAJ JAIN VIRA SANTOSH JAIN
256 LM-256 VIR SATYA BHUSHAN JAIN VEENA JAIN
257 LM-257 VIR RAJESH SHAH VIRA RAJ SHREE SHAH
258 LM-258 VIR VIPIN KUMAR JAIN VIRA MEENU JAIN
259 LM-259 VIRA LATE Mahendra Kumar jain VIRA SATYA JAIN
260 LM-260 VIRA LATE Subhash Chand Jain MANJU JAIN
261 LM-261 VIR RAKESH KUMAR SHARMA VIRA PURNA SHARMA
262 LM-262 VIR BHUPENDER KUMAR JAIN VIRA NEELAM JAIN
263 LM-263 VIR LATE Om Prakash Bhandari VIRA ASHA BHANDARI
264 LM-264 VIR SANJAY KUMAR AGARWAL VIRA DEEPIKA AGARWAL
265 LM-265 VIR SUBHASH CHAND JAIN VIRA MANJU JAIN
266 LM-266 VIR BASANT KUMAR GUPTA VIRA VEENA GUPTA
267 LM-267 VIR SHARWAN KUMAR GUPTA VIRA NEELAM GUPTA
268 LM-268 VIRA LATE SH LAL CHAND JAIN PINKI JAIN
269 LM-269 VIR D.P.SINGH VIRA RAJ KUMARI
270 LM-270 VIR VISHNU CHANDER GAUTAM VIRA DR. MEENA GAUTAM
271 LM-271 VIRA LATE SMT ASHOKA JAIN N.A.
272 LM-272 VIR SHANTI LAL SETHIA Not Applicable
273 LM-273 VIR OM PARAKSH SARAF VIRA JEEVAN LATA
274 LM-274 VIR RAJESH GUPTA VIRA SUDHA GUPTA
275 LM-275 VIR RANJAN KUMAR JAIN (IRTS) VIRA MADHU JAIN
276 LM-276 VIR SUDERSHAN KUMAR GARG VIRA MEENU GARG
277 LM-277 VIR V.K.NAGPAL Not Applicable
278 LM-278 VIR AMAN DEEP SINGH (IRS, Dr) VIRA MUTKA
279 LM-279 VIR RAKESH KUMAR JAIN VIRA SIMMI JAIN
280 LM-280 VIR RAVINDER KUMAR JAIN Not Applicable
281 LM-281 VIR HARVINDER SINGH VIRA GURMIT KAUR
282 LM-282 VIR R.P.AGGARWAL VIRA SUNITA AGARWAL
283 LM-283 VIR ANIL GUPTA VIRA ANITA GUPTA
284 LM-284 VIR MOHAN LAL JAIN VIRA PROMILA JAIN
285 LM-285 VIR PUNEET JAIN SURBHI JAIN
286 LM-286 VIR VISHNU S.GUPTA (Dr) veena gupta
287 LM-287 VIR ATUL JAIN Reena Jain
288 LM-288 VIR P.K.JAIN Mrs. Shammi Jain
289 LM-289 VIR RAJESH BOHARA Dr Sangeeta Bohara
290 LM-290 VIR PRADEEP KUMAR JAIN
291 LM-291 VIR SHARAD JAIN meeta jain
292 LM-292 VIR RAJENDER KUMAR JAIN Vandana Jain
293 LM-293 VIRA PRITI RAI JAIN AMIT JAIN
294 LM-294 VIR RAKESH DHINGRA Ruchira Dhingra
295 LM-295 VIR SAURABH JINDAL RUCHI JINDAL
296 LM-296 VIR RANJAN CHATTERJEE (IAS) Sharmila Chatterjee
297 LM-297 VIR ARVIND BHATNAGAR Deepti Bhatnagar
298 LM-298 VIR DINESH JAIN REKHA JAIN
299 LM-299 VIR SUSHIL KUMAR JAIN Mrs Veena Jain
300 LM-300 VIR AJAY GARG Neera Garg
301 LM-301 VIR SANJAY KUMAR JAIN RUCHI JAIN
302 LM-302 VIRA URVASHI JAIN Lalit Jain
303 LM-303 VIR RAJEEV JAIN (IAS) KARUNA JAIN
304 LM-304 VIR ASHOK KUMAR KOTHARI SUMAN KOTHARI
305 LM-305 VIR HEM CHAND JAIN Poonam Jain
306 LM-306 VIRA LATE SMT TRISHLA JAIN
307 LM-307 VIR RAJESH JAIN NEELAM JAIN
308 LM-308 VIR AMIT JAIN TANUJA JAIN
308 LM-308 VIR AMIT JAIN TANUJA JAIN
309 LM-309 VIRA LATE SH P D JAIN KAUSHAL JAIN
310 LM-310 VIR ARUN KUMAR JAIN Bharati Jain
311 LM-311 VIR VIJAY KUMAR AJMERA NEELAM AJMERA
312 LM-312 VIR AVINASH JAIN SWATI JAIN
313 LM-313 VIR AJAY JAIN SNEH JAIN
314 LM-314 VIR AJAY CHAUDHARY (IPS) AMBIKA CHAUDHRY
315 LM-315 VIR SANTOSH KUMAR SAHEWALA
316 LM-316 VIR AJAY JAIN Preeti Jain
317 LM-317 VIR RAJESHWAR KUMAR JAIN Mrs .SHASHI JAIN
318 LM-318 VIR JINENDER KUMAR JAIN Vira Anita Jain
319 LM-319 VIR RAJ GANDHI ALKA JAIN
320 LM-320 VIR RAJAT JAIN MONA JAIN
321 LM-321 VIR SUKESH JAIN Not Applicable
322 LM-322 VIR ARIHANT SAGAR JAIN Not Applicable
323 LM-323 VIR RAKESH KUMAR BAKSHI (Dr) Jujam Bakshi
324 LM-324 VIR SIDDHARTH JAIN SWATI JAIN
325 LM-325 VIRA SANGITA JAIN NEERAJ JAIN
326 LM-326 VIR ARVIND KUMAR JAIN MADHU JAIN
327 LM-327 VIR PUNEET JAIN SWATI JAIN
328 LM-328 VIR TALWANT SINGH (Justice) Not Applicable
329 LM-329 VIR ARIHANT JAIN Not Applicable
330 LM-330 VIR ANAND JINDAL VIRA URMILA JAIN
331 LM-331 VIR LATE MR. SHEEL KUMAR JAIN N.A.
332 LM-332 VIR RAMESH CHAND SURANA VIRA ARUNA SHARMA
333 LM-333 VIR RAJESH JAIN VIRA MONIKA SURANA
334 LM-334 VIR RAVINDER KUMAR JAIN VIRA ANJU JAIN
335 LM-335 VIR MANISH JAIN VIRA PRITI JAIN
336 LM-336 VIR SATISH CHANDRA SINHA VIRA PRATIBHA SINHA
337 LM-337 VIR YOGENDRA KUMAR JAIN VIRA RITTA JAIN
338 LM-338 VIR GAURAV JAIN VIRA SHRUTI JAI
339 LM-339 VIR RAVINDER KAUMAR JAIN VIRA PRABHA JAIN
340 LM-340 VIR SURENDER KUMAR JAIN VIRA SEEMA JAIN
341 LM-341 VIR SHAMBHU KUMAR (Dr) ARTI KUMAR
342 LM-342 VIR KAILASH CHANDRA JAIN (IRS) VIRA VIDYA JAIN
343 LM-343 VIR PANKAJ P. JAIN
344 LM-344 VIR SANJAY AGGARWAL VIRA ANSHU AGGARWAL
345 LM-345 VIR DINESH GOEL Not Applicable
346 LM-346 VIR SANDEEP KUMAR GUPTA VIRA REENU GUPTA
347 LM-347 VIR AJAY KUMAR GUPTA VIRA PARACHI
348 LM-348 VIR CHAMAN LAL GUPTA VIRA PREM GUPTA
349 LM-349 VIR SUBHASH CHAND BARJATYA VIRA MANJU BARAJATYA
350 LM-350 VIR BHARAT BHUSHAN NANAWATI (IRS) Not Applicable
351 LM-351 VIR PRAMOD KUMAR JAIN Anima jain
352 LM-352 VIRA LATE SH P K JAIN ANU JAIN
353 LM-353 VIR SUNIL KALA SAPNA KALA
354 LM-354 VIR NAVEEN KUMAR JAIN (IRS) MAMTA JAIN
355 LM-355 VIR SANDEEP JAIN SUNITA JAIN
356 LM-356 VIR AMRESH JAIN (IRS) SUSHMA JAIN
357 LM-357 VIR AMIT SANKHWAL RAAJ LAXMI SHANKAR
358 LM-358 VIR SUNIL TATED (IRS) LEENA TATED
359 LM-359 VIR SANDEEP JAIN (IOFS) RISHU JAIN
360 LM-360 VIRA AMEETAA SHARMA RAVI SHANKAR SHARMA
361 LM-361 VIR SHARAT JAIN RACHNA JAIN
362 LM-362 VIR SACHIN JAIN (IRS) Pragya Jain
363 LM-363 VIR NITIN JAIN NEHA JAIN
364 LM-364 VIR ATUL ARORA Tzmsy Arora
365 LM-365 VIR CHETAN JAIN SWATI JAIN
366 LM-366 VIR SANJAY JAIN (IRS) Anju Jain
367 LM-367 VIRA MEGHNA JAIN (IAS Probationer) Not Applicable
368 LM-368 VIR RISHABH JAIN Not Applicable
369 LM-369 VIR K.NARAYAN (IRSME) Roopa Narayan
370 LM-370 VIR NITIN JAIN Sugandm jain
371 LM-371 VIR JATIN JAIN Pallavi Jain
372 LM-372 VIR RUBAL JAIN Divya Jain
373 LM-373 VIRA DIVYA JAIN Rubal jain
374 LM-374 VIRA SIDDHI JAIN AMIT JAIN
375 LM-375 VIR SIDDHARTH JAIN Nandini Jain
376 LM-376 VIRA SHREYA JAIN Not Applicable
377 LM-377 VIR DINESH KUMAR GUPTA Anita Gupta
379 LM-379 VIR ARUN DABRAL SMT. SANGRETA DABRAL
380 LM-380 VIR VIPUL MITTAL SMT.REKHA MITTAL
381 LM-381 VIR ANIL JAIN SMT. KUSUM JAIN
382 LM-382 VIR PULIN MEHTA( listed as PM in MID) NEHA JAIN
383 LM-383 VIR ANKUR JAIN NEHA JAIN
384 LM-384 VIR ANKIT JAIN Aakankoha jain
385 LM-385 VIR ASHWANI KUMAR JAIN SWETA JAIN
386 LM-386 VIR ANUPAM SHARMA VIJETA SHARMA
387 LM-387 VIR RAJESH DEWANI KAVITA DEWANI
388 LM-388 VIR SUDERSHAN JAIN MEETU JAIN
389 LM-389 VIRA NEHA JAIN Not Applicable
390 LM-390 VIR RAJESH JAIN DR. MADHVI JAIN
391 LM-391 VIR RAVI JAIN EKTA JAIN
392 LM-392 VIR AARJAV JAIN Not Applicable
393 LM-393 VIR VINAY KUMAR JAIN MAMTA JAIN
394 LM-394 VIR TEJASVI GOEL SHWETA JAIN GOEL
395 LM-395 VIRA SEEMA JAIN NIMISH JAIN
397 LM-397 VIR SUSHIL KUMAR LUTHRA RENU LUTHRA
398 LM-398 VIR ASHOK KUMAR JAIN RANI JAIN
399 LM-399 VIR KRISHAN KANT KOHLI JAYSHREE KOHLI