Free Eye and Health Check up Camp

Camp date Sep 13, 2022 Time Slot 10.00 am to 2..OO pm. Venue Govt. Sr. Sec. School Abhaypur dist Chittorgarh Sponsored by GAIL

"आजादी का अमृत महोत्सव - बीमारी से आजादी" Mahavir International Delhi in association with Mahavir International Healthcare Charitable Trust Chittorgarh, organized a Free Eye & General Health Check-up camp Attended by :- Vir Abhay Sanjeti, Chairman, Vir Praveen Jatin, Joint Secretary, Vir Prakash Pokhrana, Vir Navneet Modi, Vir Rajendra Sancheti, Member MI Chittorgarh, Sh. Vishnu Dutt Sharma, Principal School & Sh. Om Prakash Kumsvat, V. D. O.